ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η Γεωπαιδεία ΚοινΣΕπ δραστηριοποιείται στην έρευνα και στη μελέτη του περιβάλλοντος,
στην ολότητά του, με εφαρμογή διεπιστημονικής θεώρησης και βιωματικής προσέγγισης.

Εκπονεί τις απαραίτητες μελέτες για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την νομοθεσία.
Υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη παρέχοντας όλες τις περιβαλλοντικές – συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Αναλαμβάνει την σύνταξη Γεωλογικών, Υδρογεωλογικών, Περιβαλλοντικών μελετών, καθώς και
τη δημιουργία ψηφιακών χαρτών με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών GIS για τη διαχείριση έργων.
Επίσης, αναλαμβάνει μελέτες δυνατότητας αξιοποίησης των γεωθερμικών πεδίων,
αδειοδότηση και κατασκευή οικολογικών Ενεργειακών Συστημάτων Γεωθερμίας.

Η άρτια γνώση του γεωπεριβάλλοντος, η επίβλεψη των έργων από επιστήμονες καθώς και
η διεκπεραίωση των εγγράφων στις αρμόδιες υπηρεσίες οδηγούν σε ποιοτικά και γρήγορα αποτελέσματα.

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
 

Τα μέλη της Γεωπαιδείας ΚοινΣΕπ έχουν εμπειρία σε μελέτες και κατασκευές σε όλη την Ελλάδα
μιας και έχουν συμμετάσχει σε Δημόσια και Ιδιωτικά έργα:

 • Έργα και Μελέτες Δημόσιων Φορέων
  - ΔΕΗ Α.Ε.,
  - Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών - ΙΓΜΕ,
  - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
  - Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

 • Μεγάλα αναπτυξιακά έργα
  - Εγνατία Οδός,
  - Κέντρο Πολιτισμού «Σταύρος Νιάρχος»
  - Διαδριατικός Αγωγός φυσικού αερίου Trans Adriatic Pipeline (TAP) AG

 • Μελέτες Εταιρειών
  -Τσιμέντα ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Ολυμπιονικών 9Α ΤΚ 15232 Χαλάνδρι| info@geopedia.gr | τηλ. 2130299551 |Κιν. 6984198181

    Olympionikon 9Α 15232 Chalandri | info@geopedia.gr | tel. 2130299551 |Mob. 6984198181

 • Γεωπαιδεία ΚοινΣΕπ Facebook
 • Γεωπαιδεία ΚοινΣΕπ Instagram

© 2017 ΓΕΩΠΑΙΔΕΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ | GEOPEDIA SCE