ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η βραβευμένη από τη WWF Γεωπαιδεία ΚοινΣΕπ

σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα

που απευθύνονται σε ομάδες πολιτών κάθε ηλικίας,

με στόχο την προώθηση της οικολογίας και την ανάδειξη του περιβάλλοντος.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα διεξάγονται σε εσωτερικούς χώρους (μουσεία, συνεδριακούς χώρους, σχολεία)
αλλά και στην ύπαιθρο, μέσω διοργάνωσης δραστηριοτήτων ή οργανωμένων περιηγήσεων.

Ερχόμενοι σε άμεση επαφή με τη φύση και τον ανθρώπινο πολιτισμό

εφαρμόζουμε γνώσεις και δεξιότητες ολοκληρώνοντας την διαδικασία μάθησης στον πραγματικό κόσμο.

 

Ο διαδραστικός τρόπος εκμάθησης έχει ως αποτέλεσμα
την ευκολότερη, πιο ευχάριστη και αποτελεσματικότερη αφομοίωση της γνώσης.

 

Έτσι, συμβάλλουμε στην δημιουργία συνειδητοποιημένων πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος

και κατ’ επέκταση στην ουσιαστική ανάδειξη, διατήρηση και προστασία του. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
 

Με τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Γεωπαιδεία ΚοινΣΕπ, οι μαθητές βάζουν σε πρακτική εφαρμογή τις θεωρητικές γνώσεις
που έχουν αποκομίσει στο σχολείο, ενισχύουν τις πρακτικές τους ικανότητες και εμπνέονται από την επαφή με τη φύση.
Επιστρέφοντας στο σχολείο έχουν περισσότερη περιέργεια και δίψα για μάθηση!

Αναλυτικότερα, οι μαθητές μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων, εντοπίζουν και αναλύουν στην ύπαιθρο στοιχεία του περιβάλλοντος που αναφέρονται στα βιβλία τους. Χρησιμοποιούν τις αισθήσεις τους, παρατηρούν, συλλέγουν και καταγράφουν δεδομένα.


Δίδεται έμφαση στην ομαδική εργασία, στην εγρήγορση των αισθήσεων, στην κριτική και δημιουργική σκέψη, στο διάλογο, στην ενεργό και ολόπλευρη συμμετοχή. Ενημερώνονται για τη σημασία της συλλογικής δράσης σε τοπική, εθνική και παγκόσμια κλίμακα για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων.


Οι περιοχές υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι περιοχές αξιόλογου φυσικού περιβάλλοντος, προστατευόμενες περιοχές, παράκτια περιβάλλοντα, υδροβιότοποι, γεώτοποι κτλ που γειτνιάζουν ή εντοπίζονται εντός αστικής περιοχής. Αποτελούν φυσικά εργαστήρια με ταυτόχρονη έντονη παρουσία του ανθρώπου από την αρχαιότητα έως σήμερα. Οι προτεινόμενες περιοχές έχουν το πλεονέκτημα της εύκολης πρόσβασης από τις σχολικές μονάδες, καθώς και της ασφαλούς περιήγησης, κατάλληλη για μαθητές κάθε ηλικίας.

 

Για το σχολικό έτος ‎2022-2023 προτείνουμε τα εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα:

«Ο λόφος και ο αμμόλοφος»
Ελάτε να γνωρίσουμε πως μπλέκονται η φύση και ο άνθρωπος!
ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ

Το πρόγραμμα υλοποιείται εκτός σχολικών μονάδων, σε δύο θέσεις στη Ραφήνα με ιστορικό και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Πρώτη θέση είναι ο πευκόφυτος λόφος Οχυρό, ένα χερσαίο οικοσύστημα και δεύτερη η παραλία Μαρίκες ένα παράκτιο οικοσύστημα. Χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα φυσικά στοιχεία, προστατευόμενα είδη, απειλούμενους οικότοπους αλλά και από μία μεγάλη ιστορία από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο συνδυασμός των 2 θέσεων δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να εκφραστούν, να ανακαλύψουν και τελικά να μελετήσουν βιωματικά τα στοιχεία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Ο λόφος της Παναγίτσας, δίπλα στο ρέμα της Ραφήνας, καλύπτεται από ένα πευκόφυτο δάσος, το "Δάσος Οχυρό". Εδώ, οι Γερμανοί στην κατοχή υποχρεώνοντας τον ντόπιο πληθυσμό σε καταναγκαστικά έργα, κατασκεύασαν ορύγματα, πολυβολεία, ανοικτές θέσεις πυροβόλων, αποθήκες πυρομαχικών και υπόγεια καταφύγια.

Περπατώντας στο λόφο, ανάμεσα στα πεύκα, θα έρθουμε σε επαφή με την ιστορία σε ένα ανοιχτό μουσείο στη φύση και θα μας δοθεί η ευκαιρία να παρατηρήσουμε την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το περιβάλλον.

Στην παραλία Μαρίκες, θα έρθουμε σε επαφή με ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα και θα ανακαλύψουμε σπάνιους οικότοπους για το Αττικό τοπίο. Αναδεικνύοντας τρία ιδιαίτερα στοιχεία της παραλίας τα παιδιά έρχονται σε επαφή και γνωρίζουν:

την Ποσειδωνία, ένα προστατευόμενο φυτό της θάλασσας,

τον ακτόλιθο, μια λωρίδα βράχου που προστατεύει την ακτή από τη διάβρωση και

τους αμμόλοφους, που φιλοξενούν ανθεκτικά φυτά και αποτελούν περιβάλλοντα με μεγάλη βιοποικιλότητα.

 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να αξιολογήσουν το ρόλο των στοιχείων που γνωρίσανε και να διερωτηθούν για τη σημασία της αλληλεξάρτησης και της αλληλεπίδρασής τους.

Ελάτε να γνωρίσουμε πως μπλέκονται η φύση και ο άνθρωπος!

Για αναλυτικές πληροφορίες και για κρατήσεις θέσεων
μπείτε στη φόρμα κράτησης!

 
«Ένα παζλ της φύσης!»

Όπως σε ένα παζλ όλα τα κομμάτια είναι μοναδικά και απαραίτητα για τη σύνθεση και ολοκλήρωσή του,
έτσι και σε ένα οικοσύστημα όλα τα στοιχεία δημιουργούν

«ένα παζλ της φύσης»!

ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Το πρόγραμμα «Ένα παζλ της φύσης» είναι ένα εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα που πραγματοποιείται εκτός σχολικών μονάδων και χρησιμοποιεί ως διδακτικό εργαλείο το θεατρικό παιχνίδι.


Σκοπός του προγράμματος, είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών και κατ’ επέκταση η ανάδειξη και προστασία του περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές, έρχονται σε επαφή με ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα και τους δίνεται η ευκαιρία, να ανακαλύψουν σπάνιους οικότοπους και να παρατηρήσουν την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το περιβάλλον.


Το πρόγραμμα υλοποιείται στην παραλία Μαρίκες Ραφήνας, ένα παράκτιο οικοσύστημα δίπλα σε αστικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα φυσικά στοιχεία, προστατευόμενα είδη και απειλούμενους οικότοπους.


Στόχοι του προγράμματος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν την Ποσειδωνία, ένα προστατευόμενο φυτό της θάλασσας, τον ακτόλιθο, μια λωρίδα βράχου που προστατεύει την ακτή από τη διάβρωση και τους αμμόλοφους, που φιλοξενούν ανθεκτικά φυτά και αποτελούν περιβάλλοντα με μεγάλη βιοποικιλότητα.


Η διδακτική μέθοδος, λόγω του βιωματικού της χαρακτήρα, ακολουθεί τις ανάγκες των παιδιών, δίνει χώρο και χρόνο για να εκφραστούν, να ανακαλύψουν και τελικά να μελετήσουν με διαφορετικούς τρόπους τα στοιχεία της παραλίας. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να αξιολογήσουν το ρόλο των στοιχείων που γνωρίσανε και να διερωτηθούν για τη σημασία της αλληλεξάρτησης και της αλληλεπίδρασής τους.

Για αναλυτικές πληροφορίες και για κρατήσεις θέσεων
μπείτε στη φόρμα κράτησης!

 
 
«Πευκοφύλακες»
Εκπαιδευτικά παιχνίδια στη φύση και με τη φύση!
ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Ελάτε με την Γεωπαιδεία, να παίξουμε ακολουθώντας μία «πράσινη» διαδρομή και να γνωρίσουμε μέσα από δραστηριότητες και παιχνίδια το δάσος!

Θα επισκεφτούμε ένα πευκόφυτο περιφραγμένο χώρο, τον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΔΟΠΑΠ) Ραφήνας. Πεύκα, θάμνοι σχίνου, άρκευθου και πουρνάρια, εντυπωσιάζουν, ηρεμούν και χαλαρώνουν, ενώ ταυτόχρονα εξάπτουν τη φαντασία και την περιέργεια για τη φύση και τις δημιουργίες της.

 

Οργανωμένοι χώροι με παιδική χαρά, γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, χώρο με υπαίθρια όργανα γυμναστικής αλλά και καφέ-εστιατόριο-τουαλέτες, δημιουργούν το καλύτερο σκηνικό για ψυχαγωγία, παιχνίδι στη φύση, γνώση και διασκέδαση.

 

Στο πευκόφυτο δάσος με τα πεύκα και την πυκνή βλάστηση από θάμνους θα υπάρξουν διαφορετικές βιωματικές δραστηριότητες, θα παίξουμε στη φύση και με τη φύση! Στόχος των παιδιών είναι μέσα από την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων να γίνουν πευκοφύλακες!

Τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα μέσω διαδραστικών παιχνιδιών να μάθουν και να διασκεδάσουν. Ακολουθώντας μία συγκεκριμένη διαδρομή στο δάσος, εναλλάσσονται παιχνίδια αισθήσεων, κινητικά, θεατρικό παιχνίδι, δραστηριότητες με υλικά την ίδια τη φύση, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών σε όλη τη διάρκεια του οργανωμένου παιχνιδιού.

Με τα παιχνίδια στη φύση στόχος είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών και κατ’ επέκταση η ανάδειξη και προστασία του περιβάλλοντος. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το οικοσύστημα, τους δίνεται η ευκαιρία να ανακαλύψουν και να παρατηρήσουν το περιβάλλον χρησιμοποιώντας το παιχνίδι! Τα παιχνίδια έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα με σκοπό να γνωρίσουμε βιωματικά το δάσος, τη μορφή του, τις χρήσεις του, τη σημασία του.

Αυτό που γνωρίζεις, δεν το φοβάσαι, το σέβεσαι, το αγαπάς, το προστατεύεις!

Για αναλυτικές πληροφορίες και για κρατήσεις θέσεων
μπείτε στη φόρμα κράτησης!